Osobní branding není nic jiného než kvalitní vědomá komunikace jednotlivců, kteří chtějí mít větší vliv, moc a kontrolu nad svým životem. Když jste známí a uznávaní, vaše jméno se stává magnetem na příznivé příležitosti pro lepší budoucnost. Kvalitní komunikace vás může dobře připravit na neočekávané události: restrukturalizaci firmy, ztrátu práce, nové vedení, se kterým si nesednete, nemoc, vyhoření a další podobné situace a zároveň vás před nimi ochránit. Když komunikujete vědomě, držíte pevně v ruce otěže své kariéry i svého života. A to je přesně záměr mého kurzu: naučit vás, jak komunikovat lépe svým vlastním jménem a díky tomu zvládnout to, co máte před sebou: nový krok v kariéře.

PRO KOHO JE TENTO KURZ?

PROGRAM ŠKOLENÍ:

CO SE NA TOMTO KURZU NAUČÍTE?

 1. Proč je osobní komunikace důležitá a jak byste měli strategicky uvažovat o svojí vlastní komunikaci?
 2. Jaké jsou stavební kameny budování udržitelné osobní značky?
 3. V čem spočívá jedinečnost vašeho osobního profilu i pracovní nabídky?
 4. Bez čeho byste neměli odcházet ze stávajícího zaměstnání, abyste si zaručili úspěch v budoucnu?
 5. Jak prodat sebe i své úspěchy novému zaměstnavateli či novým klientům?
 6. Jaké je vaše hlavní sdělení – jak byste mohli popsat sami sebe jednou větou?
 7. Jaké komunikační kanály byste mohli a měli používat, aby se o vás na trhu vědělo více, a kolik vás to bude stát?
 8. Jak se připravit na náročné dotazy a jak zvládnout obtížné situace v komunikaci, včetně pohovorů, s grácií a lehkostí?

CO SI Z KURZU ODNESETE?  

 1. Hlubší poznání sebe sama
 2. Konkrétní rady, tipy a triky, jak byste měli uvažovat o své osobní komunikaci, abyste byli úspěšní v dalším kariérním kroku
 3. Individuální přístup v rámci možnosti otevřeného kurzu
 4. Rozšíření obzoru ohledně trendů na trhu práce i potřeb lidí na začátku podnikání
 5. Praktické cvičení obtížných situací v osobní komunikaci
 6. Networking a inspiraci od jiných lidí
 7. Naději. Smích, radost a pocit, že na to nejste sami.

KDY A KDE:

CENA:

Cena zahrnuje školení i čas lektora, školicí materiály, pronájem prostoru i drobné občerstvení v průběhu přestávek na kávu. Cena nezahrnuje oběd a případnou dopravu či ubytování účastníků.

Moje veřejné kurzy se velmi rychle plní. Zajistěte si proto své místo včas formou REGISTRACE níže. Vaše místo na workshopu je zaručeno jen po přijetí platby v její celé výši.

 

 Objednejte si profesionální enneagramový rozhovor s Cristinou Muntean, mezinárodně certifikovanou lektorkou Enneagram Worldwide.

Jak probíhá typizační rozhovor?

Typizační rozhovor trvá kolem 90 minut. V průběhu rozhovoru dostanete otázky podle devíti enneagramových struktur. Dotazy jsou zaměřené na to, co vás v životě motivuje, baví, jak reagujete na určitá témata či životní situace apod. Je možné, že dostanete také tak zvané rozlišovací otázky, jejichž účelem je hlubší vyjasnění vaší struktury osobnosti. Na konec rozhovoru dostanete komplexní zpětnou vazbu, návrh struktury osobnosti a vysvětlení mechanismů jejího fungování a další možnosti osobního rozvoje s enneagramem.

Pravdivé, silné a inspirující osobní značky lídrů dokážou firmu důstojně zastupovat, přilákat do firmy nové pracovníky a zabránit, aby firmě odešli kvalitní lidé. Manažeři, kteří umí kvalitně komunikovat, jsou inspirací pro své zaměstnance, klienty i pro celý trh. Tak dokážou skuteční lídři proměnit svět kolem sebe.

V oblasti budování osobní značky lídrů nabízím podporu pro vedoucí firem, kteří chtějí kvalitně, vědomě a strategicky řídit propojení svého vlastního jména se jménem své firmy.

Přesto, že každoročně je počet absolventek vysokých škol čím dál vyšší a ženy hojně naplní vstupní a odborné pozice ve firmách, nějak se nám pořád nedaří dosáhnout rovnosti i z pohledu počtu žen ve vedení firem. Proč je tomu tak, když svět byznysu potřebuje víc ženských kvalit – péče, ohleduplnost, zaměření na dlouhodobé cíle, soucit a kvalitní komunikace – jako sůl?

To je důvod, proč je pro mě podpora žen ve vedení firem ctí i osobní misí.

Prohlédněte si i můj celofiremní rozvojový program v oblasti podpory žen ve vedení firmy.

Stůl pro 12 NÁVRAT KRÁLOVNY NABIDKA SLUŽEB

V oblasti systemického leadershipu podporuji vedoucí firem, – manažery i podnikatele – aby uměli rozvinout svoji systemickou inteligenci, pochopit vlastní roli v systému firmy, vidět a pochopit skryté vazby ve firmě, odstranit skutečné příčiny překážek a nacházet nadhled, inspiraci a více zdrojů pro sebe, své zaměstnance i pro celý ekosystém firmy.

V České republice pracuje mimo kancelář jen 5% lidí. Evropský průměr je přesto 12% a v některých zemích jako Švédsko přesahuje 27%. Jak to, že v Česku svým lidem více nedůvěřujeme, aby pracovali z domova?

V oblasti vedení vzdálených týmu nabízím firmám poradenství, školení, koučink a mentoring manažerů zapojených do vedení vzdálených týmu. Společně řešíme:

Prohlédněte si i můj celofiremní rozvojový program v oblasti rozvoje vzdálených týmů.

Stůl pro 12 REMOTE LEADERSHIP FINAL NABIDKA SLUŽEB

K uvědomění si svého stylu vedení, talentů a zároveň slabých stránek v oblasti leadershipu se  enneagram nabízí jako mimořádně silný nástroj sebeuvědomění, sebeřízení a rozvoje kompetence lídrů.

Pro vedení firem – vrcholový management, board minus 1 a talentované budoucí lídry nabízím vysoce efektivní školení leadershipu s enneagramem a rozvoje vedoucích týmů v oblasti rozšíření individuálních stylů vedení lidí.

Společně řešíme:

Nejen, že takové firmy jsou schopné přilákat zaměstnance snáz, a tím pádem utratí méně za nábor, takové firmy jsou především schopné využívat různorodé úhly pohledu svých zaměstnanců, aby naplnily širokou škálu potřeb a očekávání zákazníků a neustále inovovaly své výrobky a služby v souladu s aktuálními potřebami trhu.

V oblasti diverzity a inkluze nebo budování inkluzívních firemních kultur nabízím:

V oblasti interní i externí komunikace firem (komunikace se zákazníky, mediální komunikace, krizová komunikace, budování značky zaměstnavatele) nabízím firmám poradenství i služby založené na více než 20 letech praxe v mediálním průmyslu, podnikání i zastupování klientů v oblasti komunikace.

Společně s firmami řešíme:

Klientům nabízím také:

Systemická diagnostika je metoda, která vám pomůže odhalit skryté příčiny problémů ve firemním systému. Pokud se díváme na firmu jako na živoucí systém, který převyšuje a přesahuje každého jednotlivce, změní se nám i pohled na způsob vedení firmy i na řešení firemních výzev.

Podívat se na potřeby firmy můžeme v rámci společného workshopu s klíčovými lidmi ve firmě (lidé, kteří rozhodují o chodu firmy, či kteří jsou klíčoví pro chod firmy) a následně lze analyzovat informace z workshopu.

V rámci workshopu systemické diagnostiky se můžeme společně podívat na:

Výstupem je analýza systemických dynamik ve vaší firmě a přehled návrhů i kroků, které by mohly vést ke zlepšení situace a uvolnění napětí ve vaší firmě.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.

Přihlaste se k odběru článků

Chcete se dozvědět jako první o mých novinkách, slevách a dalších zajímavých nabídkách? Přihlaste se do mého newsletteru.
Vyskytla se chyba. Zkuste to prosím později.
Děkuji Vám, byli jste přidáni do newsletteru.